โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG ร่วมปลูกป่า 2 ล้านไร่ สู่เป้า Net Zero ปี 2050
PTTLNG ร่วมปลูกป่า 2 ล้านไร่ สู่เป้า Net Zero ปี 2050
20/03/2566
208

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นำโดยคุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือในโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ ระหว่าง กลุ่ม ปตท. กับภาครัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ตลอดจนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อผนึกกำลังของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งกักเก็บคาร์บอน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ PTTLNG ในการเดินหน้าพร้อมร่วมสนับสนุนนโยบายของประเทศและกลุ่ม ปตท.  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย PTTLNG มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2035 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emissions เช่นเดียวกับ ปตท. ภายในปี 2050

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map