โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

นักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวกรรม (ME) รร. สาธิต มศว ประสานมิตร
นักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวกรรม (ME) รร. สาธิต มศว ประสานมิตร เยี่ยมชม PTTLNG
30/03/2566
168

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น. คุณนพนันท์ ตั้งสกุลยิ่งเจริญ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการท่าเรือ LMPT2 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 100 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิศวกรรม ของนักเรียนมัธยม 4 - 6 วิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวกรรม (ME) โดยได้รับฟังบรรยาย ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดแห่งที่ 2 หลังจากนั้นได้รับชมการสาธิตคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้เยี่ยมชมการนำความเย็นมาใช้ประโยชน์กับระบบปรับอากาศและปลูกไม้เมืองหนาวภภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ที่สร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงาน ให้กับประเทศและส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map