โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้นำเมือง รุ่น 8
ผู้นำเมือง รุ่น 8 เยี่ยมชม PTTLNG
29/04/2566
234

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 14.00 -16.00 น. คุณทศพล โสภโณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ โครงสร้างการบริหาร สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 8) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 90 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยคุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ได้บรรยายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG หลังจากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (Central Control Room) พร้อมทั้งเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการองค์กร ของ PTTLNG เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการเมือง ผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับอำนวยการสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป และภาคเอกชน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map