โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ปตท.สผ. เยี่ยมชม PTTLNG
ปตท.สผ. เยี่ยมชม PTTLNG
26/04/2566
173

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. คุณสิริวิช ประดิษฐ์เทียมผล ผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร PTTLNG ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 คน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 ของ PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม โดยได้รับฟังบรรยาย “ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG” หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชม Central Control Room และเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ที่นำพลังงานความเย็น ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ประโยชน์กับระบบปรับอากาศ ภายใน Climatic Dome

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map