โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เยี่ยมชม PTTLNG
28/04/2566
215

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. คุณสมชาย ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบำรุงรักษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จำนวน 50 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยบรรยายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG หลังจากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (Central Control Room) พร้อมทั้งเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ซึ่งมีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ สังคม ชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรภาคธุรกิจชั้นแนวหน้า ของประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนสมาชิกกว่า 43 องค์กร อันครอบคลุม กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและนานาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการองค์กรฯ

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map