โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1 เยี่ยมชม PTTLNG
09/05/2566
227

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. คุณนฤนาถ หุ่นเจริญ ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2  โดยได้รับฟังบรรยาย “ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และการจัดการสภาวะฉุกเฉิน ของ PTTLNG” หลักจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room) พร้อมทั้งเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ซึ่งมีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map