โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2566
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2566
11/05/2566
329

วันที่ 11 พฤษภาคม  2566 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และอ.บ้านฉางสามัคคี โดยกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6,300,099 ตัว” ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี คุณกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนหลายๆ หน่วยงาน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านฉาง  ประมงจังหวัดระยอง  ประมงอำเภอบ้านฉาง ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และอ.บ้านฉางสามัคคี ประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน ตลอดจน พนักงานจิตอาสาของ PTTLNG    

PTTLNG ในฐานะผู้ดำเนินการสถานีแอลเอ็นจี นอกจากภารกิจหลักซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศแล้ว การให้ความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ตระหนักและ ให้ความสำคัญอยู่เสมอในการเดินหน้าควบคู่กันไป

การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ อย่างน้อยจะเป็นการช่วยอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงในพื้นที่จังหวัดระยองได้อีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ PTTLNG ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นและดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map