โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน Eco Mind สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการฝึกอบรมจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน Eco Mind สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม PTTLNG
19/05/2566
177

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 16.00 น. คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โครงการรฝึกอบรมจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน Eco Mind สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยคุณจุฑารัตน์ พิทักษ์วาทิน พนักงานมวลชนสัมพันธ์ ได้บรรยาย ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (Central Control Room) และเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินธุรกิจสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG ที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map