โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

พนักงานใหม่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
พนักงานใหม่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เยี่ยมชม PTTLNG
25/05/2566
232

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. พนักงานใหม่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยคุณจุฑารัตน์ พิทักษ์วาทิน พนักงานมวลชนสัมพันธ์ ได้บรรยาย ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชม Central Control Room และไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ตามโครงการสัมมนาพนักงานใหม่ (GSP Orientation Program) เพื่อให้กลุ่มพนักงานใหม่ได้รับความรู้และความเข้าใจการดำเนินธุรกิจสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่ได้จากพลังงานความเย็นที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลว LNG

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map