โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

การตรวจประเมิน TPM First Stage Assessment โดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)
การตรวจประเมิน TPM First Stage Assessment โดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)
30/05/2566
233

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 PTTLNG รับการตรวจประเมิน TPM First Stage Assessment โดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) เพื่อประเมินถึงมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรม TPM ของบริษัทในระดับ Award for Excellence in Consistent  TPM Commitment โดย Mr.Katsunori Suzuki และ Mr. Kimio Nonaka

ซึ่งมีการกล่าวเปิดการประเมิน โดย คุณปาจารีย์ ลพสัตถยุทธ (รบก.) มีการแนะนำ TPM Committee โดย คุณสมชาย ระมาศ (รศบ.) รวมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ Head Quarter, Pillar และ Small Group

โดยผลการตรวจประเมิน PTTLNG ผ่านการตรวจประเมิน TPM First Stage Assessment และ จะมีการตรวจประเมิน Second Stage Assessment ในประมาณช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map