โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบหน้ากากผ้า
PTTLNG มอบหน้ากากผ้าให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19
15/01/2564
321

         วันที่ 15 - 21 มกราคม 2564 คุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณพรเทพ เลิศรัตน์เดชากุลผู้จัดการส่วน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย LNG หนองแฟบ เป็นผู้แทนบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัดมอบหน้ากากผ้า จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียนถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ มีหน้ากากผ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อันจะเป็นการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง จากการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19ในพื้นที่จังหวัดระยอง


รายชื่อ โรงเรียนที่ได้มอบหน้ากากผ้า


1. โรงเรียนบ้านพยูน


2. โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง


3. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ


4. โรงเรียนวัคตากวน


5. โรงเรียนวัดมาบชลูค


6. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม


7. โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42


8. โรงเรียนวัดกรอกยายชา


9. โรงเรียนบ้านมาบตาพุค


10. โรงเรียนมาบตาพุคพันพิทยาคาร

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map