โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

Workshop
Workshop อัตธาค่าบริการส่วนต้นทุนคงที่ ( Ld )ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันที่ 29 มีนาคม 2564 ห้อง 12 ชั้น 20 อาคารจามจรีย์สแควร์
29/03/2564
384
       ผู้เข้าร่วม Workshop
คุณอภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารองค์กร
คุณวีระศักดิ์ วีระธธรมโม รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
สกพ. ฝ่ายอัตราค่าบริการ พลังงาน และ ฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน
ส่วน รส. ส่วน พล. ส่วน ผก. และส่วน งช.
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map