โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2564
PTTLNG จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564 จำนวน 1,320,299 ตัว
07/04/2564
427

          วันนี้ (7 เมษายน 2564) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนชมรมกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านอ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2564" ณ บริเวณหาดปากคลองตากวน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้กิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่ PTTLNG มีความตั้งใจในการดำเนินการร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อส่งสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ตลอดจนช่วยเพิ่มทร์พยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งทำมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครู้ฐและเอกชนหลายๆ หน่วยงาน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของPTTLNG ร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ กุ้งแซ่บ๊วย ลูกปู่ม้าปู่ไข่นอกกระดอง ปลาเก๋า และหอยหวาน รวมทั้งสิ้น 1,320,299 ตัว นับเป็นความรับผิดชอบต่อสงคมของ PTTLNG ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นและดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map