โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบทุนการศึกษา
PTTLNG มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
14/05/2564
331

         วันนี้ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉาง สามัคคี จังหวัดระยองโดยมีคุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 มูลค่าทุนการศึกษา 50,000 บาท ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมืองและ อ.บ้านฉาง สามัคคี จังหวัดระยอง การสนับสนุนนี้จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดี เป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map