โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
PTTLNG มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเพื่อนำไปแจกจ่ายในโรงพยาบาลสนาม
09/07/2564
307

       วันนี้(9 กรกฎาคม 2564) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สนับสนุนหน้ากากอนามัยจำนวน 100 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 150 หลอด ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองรับมอบโดยว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน, ผู้สูงอายุ และบุคลากรในโรงพยาบาลสนามได้มีหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อันจะเป็นการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาคเชื้อไวรัส COVID-19ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map