โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานประมูล / ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศงานวิธีคัดเลือก / ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศงานวิธีคัดเลือก / ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

01/01/2566
ขอแจ้งเปลื่ยนสถานที่รับวางใบแจ้งหนี้
25/07/2565
ระยะเวลาประกาศงานจัดซือจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวน (e-Bidding)(การนับวัน นับเฉพาะวันทำการ)
25/07/2565
ระยะเวลาประกาศงานจัดซือจัดจ้าง วิธีประมูล (Bidding)(การนับวัน (รวมวันหยุด))
27/05/2565
งานบริการ Marine Services สําหรับท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อประกาศรายชื่อคู่ค้าที่ผ่านการพิจารณาขึ้น PTTLNG Website หรือช่องทางอื่น ๆ ให้กับตัวแทนเรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดจ้าง Marine Services ในการนําเรือเข้าเทียบท่า
13/05/2565
ประกาศประมูลงานจัดหาคู่ค้างานบริการ Marine Services สำหรับท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริการ จัดหาจัดทำวัสดุ
โทร. 038-978-225 / 038-978-200 ต่อ. 8347, 8333
E-MAIL
PTTLNG-Procurement@pttlng.com
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map