โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศประมูลงานจัดหาคู่ค้างานบริการ Marine Services สำหรับท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2

ด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจึ จำกัด มีความประสงค์ที่จะประกาศจัดหาคู่ค้างานบริการ Marine Services สําหรับ ท่าเทียบเรือของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อประกาศรายชื่อคู่ค้าที่ผ่านการพิจารณาขึ้น PTTLNG Website หรือ ช่องทางอื่น ๆ ให้กับตัวแทนเรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดจ้าง Marine Services ในการนําเรือเข้าเทียบท่า

สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ที่ส่วนบริการกลาง จัดหาและคลังพัสดุ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด เลขที่ 8/2 ถนนโรงปุ๋ ย ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (21150) โดยติดต่อ คุณชาญชัย เสถียรุจิกานนท์ หมายเลขโทรศัพท์084-329610

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

หากไม่มาฟังคำชี้แจง พีทีที แอลเอ็นจี จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิไนการเสนอราคาและไม่มีสิทธิในการเสนอราคา

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map