โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ขอแจ้งเปลื่ยนสถานที่รับวางใบแจ้งหนี้

            เนื่องด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) จะย้ายสถานที่รับวางใบแจ้งหนี้ของสำนักงานจังหวัดระยอง จากเดิมที่อยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปค นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ไปยังที่อยู่เลขที่ 8/2 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ณ ชั้น 1 อาคาร LAB & Maintenance ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565
เป็นต้นไป

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map