โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Services

ข้อมูลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินงาน

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1)
Information Phase 1 Phase 2 1.5 MTPA Expansion Total
จำนวนท่าเทียบเรือ : 1 2 - 3
รับเรือ LNG (ลบ.ม.) : 125,000 - 264,000 125,000 - 264,000 - 125,000 - 264,000
ถังเก็บ LNG (ลบ.ม.) : 160,000 x 2 160,000 x 2 - 160,000 x 4
หน่วยเปลี่ยนสถานะ (ล้านตันต่อปี) : 5 / 700 5 / 700 1.5 / 210 11.5
หน่วยบรรจุรถบรรทุก (ตันต่อวัน) : 500 - - -
เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ : 6 ก.ย. 2554 2560 ก.พ. 2561 2561
สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2)
Information Phase 1
จำนวนท่าเทียบเรือ : 1
รับเรือ LNG (ลบ.ม.) : 125,000 - 264,000
ถังเก็บ LNG (ลบ.ม.) : 250,000 x 2
หน่วยเปลี่ยนสถานะ (ล้านตันต่อปี) : 7.5 / 1,050
หน่วยบรรจุรถบรรทุก (ตันต่อวัน) : -
เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ : 2565
มาตรฐานและประมวลข้อบังคับต่างๆ
  • NFPA59A (ฉบับปี 2549) : มาตรฐานการผลิต เก็บรักษา และจัดการ LNG
  • EN1473 (ฉบับปี 2540) : มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บนบกเกี่ยวกับ LNG
  • SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators) : มาตรฐานการผลิต เก็บรักษา และจัดการ LNG
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map