LNG คืออะไร


LNG คืออะไร

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS)


เป็นก๊าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเป็นของเหลวแล้ว ซึ่งกระบวนการเริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส เพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิม ก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป การแยกสิ่งปลอมปนต่างๆ ออกก่อนการแปรสถานะจนเหลือก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักนั้น จึงกล่าวได้ว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก

ก๊าซธรรมชาติเหลวมาจากแหล่งใด ?


        การค้าระหว่างประเทศครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นประสบกับวิกฤตการณ์น้ำมันเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยผู้จำหน่ายหลักก๊าซธรรมชาติเหลวระดับโลกคือ ประเทศแอลจีเรีย ออสเตรเลีย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกาตาร์

        ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของการลดการนำเข้าน้ำมันเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่นหันมานำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาแทนในรูปของ LNG ที่ส่งด้วยเรือจากอลาสกา

        ในทวีปเอเชีย มีการผลิตและส่งออก LNG จากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศจีนและอินเดียได้เข้าร่วมในตลาด LNG ของเอเซียในช่วงต้นทศวรรษนี้ด้วย ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการนำเข้า LNG ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 50 เปอร์เซนต์ของการซื้อขาย LNG ทั่วโลก โดยที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน มีปริมาณการนำเข้า LNG คิดเป็น 65 เปอร์เซนต์ของความต้องการ LNG ทั่วโลก

แผนผังเว็บไซต์