โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Service Ability

ความสามารถในการให้บริการ

ความสามารถการให้บริการ

ความสามารถในการให้บริการ ณ มาบตาพุด LNG Terminal คิดเป็นจำนวน 186

สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1)
ปริมาณ (MTPA) จำนวน Slot ต่อปี วันที่เริ่ม
5 81 1 มกราคม 2559
5 81 21 ธันวาคม 2560
1.5 24 1 มกราคม 2562
สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2)
ปริมาณ (MTPA) จำนวน Slot ต่อปี วันที่เริ่ม
2.5 40 3 กรกฏาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
7.5 120 1 ธันวาคม 2565 (ประมาณการ)
หมายเหตุ:
  • Slot หมายถึง ช่วงเวลาในการรับเรือโดยคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการรับมอบแอลเอ็นจีการเก็บรักษาและการแปรสภาพแอลเอ็นจี
ความสามารถคงเหลือกรณี
Use – It – Or – Lose - It
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : lngtpa@pttlng.com
การจัดสรรความสามารถการให้บริการที่เหลืออยู่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : lngtpa@pttlng.com
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map